10 woorden voor jou

De stemmen van Elly & Rikkert brengen de verhalen over de 10 geboden in deze mini fims tot leven. De verhalen kun je onmiddelijk toepassen in jouw eigen leven: 1. God is jouw God; vereer naast Hem geen andere Goden - 2. Maak geen afgodsbeelden - 3. Misbruik Zijn naam niet (vloek niet) - 4. Houd de rustdag in ere, het is een heilige dag - 5. Heb eerbied voor je vader en je moeder - 6. Pleeg geen moord - 7. Pleeg geen overspel - 8. Steel niet - 9. Leg over een ander geen valse getuigenis af - 10. Zet je zinnen niet op wat van iemand anders is. Zeer leuk voor de onderbouw.

Reserveer je film