Doelstelling

Het doel van de vereniging Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel is afgeleid van onze visie en missie en vastgelegd in de statuten.


Deze doelstelling is:
a. Het overkoepelend begeleiden en stimuleren van jeugdwerkers binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.
b. Het aanbieden en zelf organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen in de leeftijd van 8-18 jaar met een achterliggende boodschap.
c. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van werkmateriaal voor de 18 dorpen in de Gemeente Tytsjerksteradiel.
d. Het bevorderen van onderlinge contacten met de andere jeugdwerkers binnen de gemeente en de daarbij horende instanties.

e. Het behartigen van de belangen van het Christelijk Jeugdwerk in Tytsjerksteradiel.


Beloningsbeleid
Geen beloningen worden toegekend aan de bestuurders van de vereniging


Status
De vereniging Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel heeft de Anbi status aangevraagd.

KvK Nummer: 40002158

RSIN/Fiscaal nummer: 80.13.57.871


Bestuur

Voorzitter Marco Kalmijn
Secretaris Vacant
Penningmeester Harmen Bosma
Beroepskrachten / Jeugdwerkers Ellie van Slooten en Akkenynke Kalmijn
   

 

Samenwerking met:

 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
 • Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
 • de scholen,
 • Kearn,
 • de gemeentelijke wmo
 • jeugdwerkgroep,
 • de dorpenteams,
 • het Christelijk jeugdwerk in de dorpen,
 • de jeugdteams en
 • de lokale dorpshuizen

Algemene stukken (te downloaden)