Doelstelling

Het doel van de vereniging Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel is afgeleid van onze visie en missie en vastgelegd in de statuten.


Deze doelstelling is:
a. Het begeleiden en stimuleren van jeugdwerkers binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.
b. Het organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen in de leeftijd van 8-18 jaar.
c. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van werkmateriaal voor de doelgroep.

d. Het bevorderen van onderlinge contacten met de andere jeugdwerkers binnen de gemeente en de daarbij horende instanties.

e. Het behartigen van de belangen van het Christelijk Jeugdwerk in Tytsjerksteradiel.


Beloningsbeleid
Geen beloningen worden toegekend aan de bestuurders van de vereniging


Status
De vereniging Federatie Christelijke Jeugdwerk Tytsjerksteradiel heeft de Anbi status aangevraagd.


Bestuur

Voorzitter Marco Kalmijn
Secretaris Franisca Hoekstra
Penningmeester Hans Rusche
Beroepskrachten / Jeugdwerkers Ellie van Slooten en Akkenynke Kalmijn
Activiteitencommissie Emma Osinga en Geert Leistra

 

Samenwerking met:

  • Gemeente Tytsjerksteradiel
  • VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
  • Kearn,
  • de gemeentelijke wmo
  • jeugdwerkgroep,
  • de dorpenteams,
  • de jeugdteams en
  • de lokale dorpshuizen

 

Algemene stukken (te downloaden)


FCJT Sponsors